Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών, αναφορικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ H/M ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΑΧΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ