Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Δείτε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού ανά έτος. Μπορείτε να φιλτράρετε την λίστα έτσι ώστε να δείτε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης κάποιου συγκεκριμένου έτους εισάγοντας το έτος που σας ενδιαφέρει με τέσσερα (4) ψηφία (πχ. 2014) και πατώντας "Εφαρμογή".

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ