Δήμαρχος

Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού 2024-2028 Κομπατσιάρης Ι. Χρήστος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Του
Αναστασίου Δ. Μανώλα
Αντιστρατήγου ε.α.
Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητού Στρατού
Δημάρχου Πύδνας-Κολινδρού
Γεννήθηκε στον Κολινδρό Πιερίας, όπου παρηκολούθησε τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου.
Απεφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Αιγινίου και στη συνέχεια εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
Από τη Σχολή Ευελπίδων απεφοίτησε το 1980, ονομασθείς Ανθυπολοχαγός Τεθωρακισμένων (Ανθυπίλαρχος).
Παρηκολούθησε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Τεθωρακισμένων.
Εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, καθώς και στο Σχολείο Καταδρομών.
Παρηκολούθησε ειδικές εκπαιδεύσεις και σχολεία Αξιωματικών του ΝΑΤΟ στο Oberammergaou και στο Aachen Γερμανίας.
Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου. 
Απεφοίτησε από την Σχολή Εθνικής Αμύνης και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Αμυντικές και Στρατηγικές Σπουδές.
Έχει ασκήσει όλα τα επίπεδα διοικήσεως του Όπλου των Τεθωρακισμένων, καθώς και Υπομονάδος Καταδρομών.
Ως Ανώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε σε επιτελικές θέσεις τόσο του Στρατού μας όσο και του ΝΑΤΟ (ως Αντισυνταγματάρχης στη Βερόνα Ιταλίας και ως Συνταγματάρχης στη Μαδρίτη Ισπανίας).
Με το βαθμό του Ταξιάρχου διετέλεσε Υποδιοικητής της Μεραρχίας Μυτιλήνης, Διευθυντής Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης, καθώς και Διοικητής Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Ξάνθη.
Προαχθείς στο βαθμό του Υποστρατήγου, τοποθετήθηκε Διοικητής της Μεραρχίας Μυτιλήνης και κατόπιν Διευθυντής Α´ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Το 2013, προαχθείς στο βαθμό του Αντιστρατήγου, τοποθετήθηκε Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της χώρας μας στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.
Το 2014 επέστρεψε στην Ελλάδα και τοποθετήθηκε Γενικός Επιθεωρητής Στρατού. Στη θέση αυτή παρέμεινε έως το Μάρτιο 2015, οπότε και απεστρατεύθη. Με την αποστρατεία του, του απενεμήθη ο τίτλος του "Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητού Στρατού".
Έχει τιμηθεί με παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις, συμπεριλαμβανομένων του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος της Τιμής, του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος του Φοίνικος, Στρατιωτικής Αξίας, Ηγεσίας Σχηματισμών, καθώς και του ΝΑΤΟ.
Είναι παντρεμένος με την Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου η οποία είναι εκπαιδευτικός, και έχουν έναν υιό ο οποίος είναι “Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών”.Δ

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ