Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.

Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό.

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού είναι η κυρία Βασιλική Νικολοπούλου. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας είναι ο κος Κωνσταντίνος Κακάνης. Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών ο κος Κωνσταντίνος Αβραμίδης, ενώ Αντιδήμαρχος Λιμένιων Ακτών ο κος Νικόλαος Τουλούπας.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού