Αιτήσεις-Δικαιλογητικά-Οδηγίες

Αιτήσεις-Δικαιλογητικά-Οδηγίες

Εάν θέλετε να βρείτε όλα τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται στης συναλλαγές σας με τις υπηρεσίες του Δήμου  Πύδνας Κολινδρού καθώς επίσης και να "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε συναλλαγή μπείτε στο κέντρο Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης του Δήμου.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ