Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχεση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας απασχόλησης