Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με 8μηνη σύμβαση (ΔΕ Οδηγών-ΔΕ χειριστής μηχανημάτων έργων)

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, Κωνσταντίνου Καραμανλή 38 Αιγίνιο Πιερίας, Τ.Κ. 603 00, υπόψη κ. Γεωργιάδου Σταματίας (τηλ επικοινωνίας : 2353350136-114).
Tο εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, Κωνσταντίνου Καραμανλή 38 Αιγίνιο Πιερίας, Τ.Κ. 603 00, υπόψη κ. Γεωργιάδου Σταματίας (τηλ επικοινωνίας : 2353350136-114).

Tο εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ 2/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/12/2021  

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση ΣΟΧ_1_2021.pdf853.53 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ .doc470.5 KB
Αίτηση ΣΟΧ_soh.doc134 KB