Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και μεταφορά αμμοχάλικων Δήμου Πύδνας– Κολινδρού έτους 2021» με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 27.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ