Δημοσιότητα της πράξης ένταξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο κτίριο του πρώην κοινοτικού καταστήματος Σφενδάμης»

Με την αρ. πρωτ.: 481/28-01-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η πράξη με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση στο κτίριο του πρώην κοινοτικού καταστήματος Σφενδάμης» προϋπολογισμού 169.880€ με ΦΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» που υποβλήθηκε από τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού.

Οι εργασίες που θα λάβουν μέρος αφορούν αρχικά την αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων και υαλοπινάκων, με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και διπλού υαλοπίνακα, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων θερμομόνωσης στο σύνολο του κελύφους και της οροφής. Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση των θερμαντικών σωμάτων fan coils, η εγκατάσταση δοχείου αδρανείας διπλής ενέργειας, αλλά και όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα που θα συνεισφέρουν στην ορθή λειτουργία του συνολικού συστήματος. Τέλος, προβλέπεται η αντικατάσταση λαμπτήρων και των ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες και φωτιστικά τύπου LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Επιπροσθέτως προβλέπεται και η προμήθεια και εξοπλισμός συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης όπως:

  • αντλία θερμότητας αέρος - νερού
  • σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BMS)
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ένταξη πράξης.pdf369.16 KB