Μελέτη προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα έτους 2016.