Αναλυτική διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016