Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγινίου

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                Αιγίνιο 10-03-2015

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτ: 3031

 

 

Ταχ.Δ/νση     :  Αιγίνιο Πιερίας                           

Ταχ.Κώδικας  :  60300                                                                      

Πληροφορίες :  Σ.Γεωργιάδου                                                

Τηλέφωνο     :  2353350 118                                                          

FAX              :  23530 22990      

                                                                                                                   ΠΡΟΣ:    Τα μέλη του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Αιγινίου

   

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγινίου.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 καλείστε να παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγινίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου την 13η του μηνός Μαρτίου έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.-Τοποθέτηση ανεμοπετασμάτων στα σημεία επιβίβασης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγινίου.

2.-Προσδιορισμός θέσεων λειτουργίας περιπτέρων στη Δ.Κ. Αιγινίου.

3.-Προτάσεις σχετικά με την χρήση κοινόχρηστων χώρων από τα καταστήματα.

4.-Προτάσεις σχετικά με τον προσδιορισμό ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων και

5.-Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Τραχειλίδου Ισιδώρας.

6.-Διάφορες προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί επειγούσης φύσεως θεμάτων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Λούκας Αναστάσιος

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού