Ομιλία κ. Ειρήνης Βουλγαροπούλου-Καραμπούτα, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.

        ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
               ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


       Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση - ομιλία, που οργανώνεται από την Ομάδα Επιστημόνων Κολινδρού σε συνεργασία με τoν Δήμο Πύδνας -  Κολινδρού:

 

       Tην Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κολινδρού. 

 

            ΘΕΜΑ: «Στοματική και σωματική υγεία. Παράλληλες 

                           διαδρομές.»

 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: κ. Ειρήνη ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ -

                            ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ , Καθηγήτρια Α.Π.Θ.  

                            Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρούργος .

 

    Παρακαλούμε για την προσέλευσή σας.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού