ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

 

 

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 4ΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΙΓΙΝΙΝΟΥ

ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού