Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : " Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει έτους 2017"