Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : " Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 " .