ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ 30-3-2016 ΕΩΣ 8-4-2016

Προκειμένου ο Δήμος να απασχολήσει δέκα τέσσερις (14) υδρονομείς αρδεύσεως για το χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου 2016 σύμφωνα με την αρίθ.87/2016 (ΑΔΑ: 6ΝΘΡΩ1Π-Σ6Ψ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κ α λ ε ί τους ενδιαφερόμενους όπως από 30-03-2016 μέχρι και τις 08-04-2016 υποβάλλουν αιτήσεις στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 38 Αιγίνιο) και στο γραφείο Πρωτοκόλλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση Υδρονομέων 2016.pdf217.66 KB