Ανακοίνωση πρόσληψη καθαριστών / στριών για το σχολικό έτος 2016-2017 από τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού