Ανακοίνωση πρόσληψης (5) πέντε ατόμων καλλιτεχνικού και διδακτικού προσωπικού με ωρομίσθια απασχόληση