Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με 8μήμη σύμβασης εργασίας από τον Δήμο Πύδνας Κολινδρού