Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8/μήνα) από τον Δήμο Πύδνας Κολινδρού

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα  (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, που εδρεύει στο Αιγίνιο και συγκεκριμένα τους εξής ανά υπηρεσία:

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων  Έργων (Φορτωτή-Εκσκαφέα) δύο (2) άτομα,

ΔΕ  Τεχνιτών Υδραυλικών ενός (1) ατόμου,

ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας οκτώ (8) άτομα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Τετάρτη 27-4-2015 έως και την Τετάρτη 11-5-2016

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Προκήρυξη.pdf232.78 KB
Παράρτημα Ανακοίνωσης.pdf727.81 KB
Αίτηση Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ3.pdf141.08 KB