Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει έτους 2016