Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2019 Δήμου Πύδνας Κολινδρου Η Γνώμη σου Μετράει

Στα πλαίσια της εκπόνησης του νέου επιχειρησιακού προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου φορέων -πολιτών και για την αποστολή του είτε ηλεκτρονικά στο email: aiginio@otenet.gr είτε με fax: 2353022990 είτε αυτοπρόσωπος στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στο Ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Αιγινίου το αργότερα έως τις 30-4-2016.