Πρόσκληση συνεδριάσεως Δ.Σ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.

Πρόσκληση συνεδριάσεως Δ.Σ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Κοινότητα Κολινδρού σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Φορέα Πολιτισμού – Άθλησης – Περιβάλλοντος & Οικογενειακής Υποστήριξης (ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ) Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, που θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για οφειλές παρελθούσης χρήσης.
 2. Παράταση σύμβασης για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
 3. Παράταση σύμβασης για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
 4. Ανανέωση μισθωτηρίου στο ακίνητο που στεγάζεται το ΚΑΠΗ Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αιγίνιο.
 5. Σύσταση άμισθων επιτροπών ανά Δημοτική Ενότητα.
 6. Διάφορα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: (με αποδεικτικό επίδοσης)

 1. Λένος Γεώργιος - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Καζάς Παναγιώτης , Μέλος
 3. Σιανίδης Δημήτριος, Μέλος
 4. Μπουρσούκης Πασχάλης, Μέλος
 5. Ασλανίδου Αργυρούλα, Μέλος
 6. Τοπαλίδης Χαράλαμπος , Μέλος
 7. Ματσικίδου Καλλιόπη, Μέλος
 8. Λακασάς Κλέαρχος , Μέλος
 9. Μαστοροτάσιου Όλγα, Μέλος
 10. Χατζημάρκου Αναστασία [Εκπρόσωπος Εργαζομένων Νομικού Προσώπου], Μέλος
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση συνεδριάσεως Δ.Σ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.279.48 KB

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια - Δήμος Πύδνας Κολινδρού