Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. στις 10/2/2015

Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. στις 10/2/2015

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

      ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ                 Αιγίνιο   04 -02-2015

                                                                           Αριθ.Πρωτ. – 1344  -

Ταχ.Δ/νση    :  ΑΙΓΙΝΙΟ

Πληροφορίες: Παγώνα Πατσιούρα 

Τηλ.              :  2353350121

Fax.               : 2353022990

e - mail : aiginio@otenet.gr

                                                   ΠΡΟΣ :  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                     ( ως πίνακας αποδεκτών )     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Παρακαλείσθε την  Τρίτη    10-02-2015  και ώρα 11.00 π.μ. να προσέλθετε  στο Δημοτικό Κατάστημα για συνεδρίαση  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6  με τα παρακάτω θέματα : 

 

  1. Έγκριση δαπανών για προμήθειες και εργασίες του Δήμου . ( εισηγήτρια  :  Πατσιούρα Παγώνα  )  .
  2. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό της αρδευτικής περιόδου και των θέσεων των υδρονομέων για το έτος 2015 . ( εισηγήτρια  :    Πατσιούρα Παγώνα  )  .
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης  . ( εισηγήτρια  :    Πατσιούρα Παγώνα  )  .
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου . ( εισηγήτρια  :    Πατσιούρα Παγώνα  )  .
  5. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : « Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διάθεση λυμάτων ΕΕΛ Δ.Κ. Αιγινίου ( δίκτυα Καταχά και Αιγινίου ) » . (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)  .
  6. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : « Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Κολινδρού » . (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)  .
  7. Έγκριση ή μη πρακτικών φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο : « Μίσθωση μηχανημάτων και αυτοκινήτων έργου Δ. Πύδνας Κολινδρού ( για εργασίες στην ενδοδημοτική οδοποιία – ακτές – ρέματα – χωματερές )  » . (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)  .
  8. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επιπέδου παρ’ Αρείω Πάγω    ο  οποίος θα   εκπροσωπήσει το Δήμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας ( Τμήμα Ι )   . ( εισήγηση   :  κ. Μπρουσκέλης  Χαράλαμπος )  .

 

 

                                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

                                                                           Λαγδάρης Β.  Ευάγγελος

                                                                    Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού

     

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού