Ανακοινώσεις

2 Οκτ 2018 - 11:07

 

Ανακοινώνει
Tη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όποια ή όποιες ΟΜΑΔΕΣ επιθυμούν με κατάθεση
προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο
«Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τα νήπια και βρέφη του Δημοτικού Βρεφονηπιακού
Σταθμού Κολινδρού».

Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όποια ή όποιες ΟΜΑΔΕΣ επιθυμούν με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τα νήπια και βρέφη του Δημοτικού ΒρεφονηπιακούΣταθμού Κολινδρού»...

 

26 Σεπ 2018 - 07:55

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ εργατών-τριων γενικών καθηκόντων