Ανακοινώσεις

16 Μάιος 2018 - 13:36

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση τους από 17/5/2018 έως και 29/5/2018 , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύδνας-Κολινδρού Κ. Καραμανλή 38, Τ.Κ.60300 Αιγίνιο, απευθύνοντάς την στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Σταματίας Γεωργιάδου

16 Μάιος 2018 - 12:29

Στα πλαίσια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Charter  διοργανώνεται η ετήσια   συνάντηση ενηλίκων  και νέων στο  Nadur       ( Cozo)  στη Μάλτα  από τις   19  μέχρι τις 23 Ιουλίου 2018 .

 Η αποστολή του Δήμου μας θα απαρτίζεται από  με 8 μέλη .

Ενήλικες  (4) άτομα και  νέοι (4 ) άτομα ( ηλικίας 6-26 ετών) 

          

14 Μάιος 2018 - 21:51

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά στα γραφεία των παιδικών σταθμών Αιγινίου και Κολινδρού απο 14-5-2018 έως και 31-5-2018 και από 10:00π.μ. έως 12:00μ.μ. ...