Ανακοινώσεις

30 Μαρ 2018 - 13:00

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο
(2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού»,της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας-Κολινδρού που εδρεύει
στον Κολινδρό Πιερίας, για την λειτουργία των Δομών ΚΔΑΠ ΜΕΘΩΝΗΣ και ΚΔΑΠ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Η ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο(2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για την λειτουργία των Δομών ΚΔΑΠ ΜΕΘΩΝΗΣ και ΚΔΑΠ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ενος (1) ατόμου ΠΕ Φυσικής Αγωγής & ενός (1) ΤΕ-ΔΕ Μουσικού