Ανακοινώσεις

7 Ιουν 2018 - 12:55

Η ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού

αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κολινδρού...

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιώπρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικούαριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών