Ανακοινώσεις

12 Ιαν 2016 - 15:45

 

Στα πλαίσια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Charter διοργανώνoνται ετησίως συνάντηση ενηλίκων και νέων σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα . Για το έτος 2016 προγραμματίστηκαν οι παρακάτω συναντήσεις :

Συνάντηση νέων ( young meeting ) με 4 μέλη ηλικίας 18-26 ετών Στην Polva της Εσθονίας από 14-17/4/2016 .

 Συνάντηση ενηλίκων ( adult meeting ) με 4 μέλη ηλικίας άνω 26 ετών Στην Moravce Σλοβενίας από 26-29/5/2016 .

 Συνάντηση ετήσια ενηλίκων – νέων ( annual meeting ) με 10 μέλη Στην Medzev Σλοβακίας από 14-17/7/2016 .