Λήψη υγειονομικών μέτρων για το Πρόγραμμα παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής αλιείας & μετεγκατάστασης των ζώντων δίθυρων μαλακίων για τη ζώνη παραγωγής Μακρυγιάλου