Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει ( Δικαιλογητικά διαγωνισμού )