Προμήθεια τροφίμων έτους 2019 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει