Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2019 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει