Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5x5 Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5x5 Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»