Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασία με μηχανήματα στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού»