Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση και χρηματοδότηση πράξεων του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού"