Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων ( είδη αρτοποιείου ) έτους 2018 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει .