Διακήρυξη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2019 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει .