Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού - συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού"