Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2023 για το Δήμο Πύδνας - Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει .

ΕΣΠΑ