Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μεσώ του Εθνικού Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευή έργου: Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του δήμου Πύδνας-Κολινδρού.

ΕΣΠΑ