Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία οικισμού Παλιαμπέλων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»

O Δήμος Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αγροτική Οδοποιία οικισμού Παλιαμπέλων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»