ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων & ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Πύδνας - Κολινδρού