Ανακοίνωση Πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απο την ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Πύδνας Κολινδρού