Συνημμένες καταστάσεις των πωλητών Λαϊκής Αιγινίου, Κολινδρού και Μακρυγιάλου που θα συμμετέχουν την Τετάρτη 16,23,30-12-2020 και 6-1-2021 και Παρασκευή 18,25-12-2020 και 1-1-2021, λόγω των περιορισμών που ισχύουν στην επικράτεια της χώρας.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού