Ενημέρωση για τη διακοπή υδροδότησης στον Κολινδρό

Ενημέρωση για τη διακοπή υδροδότησης στον Κολινδρό

Σας ενημερώνουμε ότι η διακοπή στην υδροδότηση του Κολινδρού οφείλεται σε βλάβη του υποσταθμού της ΔΕΗ.

Είναι σε εξέλιξη ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού