Εμβολιασμοί της κινητής μονάδας στο δήμο Πύδνας-Κολινδρου την Παρασκευή 26 και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου

Πολύ θετικό το μήνυμα που έστειλαν οι δημότες του δήμου Πύδνας-Κολινδρού με τους προχθεσινούς εμβολιασμούς κατά του COVID-19.

Την Παρασκευή 26 και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, κινητή μονάδα εμβολιασμού της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας πραγματοποίησε εμβολιασμούς σε εννέά (9) Κοινότητες του δήμου, όπου εμβολιαστήκαν συνολικά τετρακόσια (400) άτομα.

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι από τους προαναφερθέντες εμβολιασμούς οι ογδόντα δύο (82) αφορούν πρώτη δόση του εμβολίου.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού