ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Ενημερώνονται οι μαθητές που κατοικούν στο δήμο μας και φοιτούν σε σχολεία εκτός του δήμου, ότι κατά τη χρονική περίοδο που ο δήμος μας ευρίσκεται στη ζώνη υψηλού κινδύνου (“κόκκινη”) του COVID-19, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να μεταβαίνουν στα σχολεία τους.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού