Αναστέλλεται για 14 ημέρες η παραχώρηση χρήσεως όλων των χώρων των σχολικών, δημοτικών και αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου

Αναστέλλεται για 14 ημέρες η παραχώρηση χρήσεως όλων των χώρων των σχολικών, δημ

Ως γνωστόν, στο πλαίσιο των λαμβανομένων μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού, έχει ανασταλεί επί 14ήμερο η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού. Κατόπιν τούτου αναστέλλεται για την ίδια χρονική περίοδο και η παραχώρηση χρήσεως όλων των χώρων των σχολικών, δημοτικών και αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητος ή εκδηλώσεως. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται τα αγωνιστικά Τμήματα τα οποία έχουν άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι Διοικήσεις των Τμημάτων να συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες των αντιστοίχων Ενώσεων και Ομοσπονδιών.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού