Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων παραλιακών οικισμών του δήμου Πύδνας-Κολινδρού μέσω του Προγράμματος CLLD/LEADER της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποφάσισε την ένταξη του δήμου Πύδνας-Κολινδρού στο Ε.Π. “Αλιεία και θάλασσα 2014-2020”, εγκρίνοντας τη μελέτη που υπέβαλε και αφορά αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων παραλιακών οικισμών του δήμου, συνολικού ποσού 540.000 €.

Δείτε παρακάτω το συνημμένο αρχείο.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού